Phản hồi từ khách hàng sử dụng sản phẩm từ chuyên gia lọc nước minh đức

Cảm nhận về sản phẩm

Cảm nhận về sản phẩm và dịch vụ từ một trong các khách hàng của chúng tôi

Kiểm tra định kỳ sản phẩm

Chuyên gia lọc nước và bộ phận kiểm tra định kỳ đi thăm hỏi và kiểm tra sản phẩm hàng tháng

Lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt

Chuyên gia lọc nước Minh Đức tư vấn lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt cho MC Thu Hằng

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI