Phản hồi từ khách hàng sử dụng sản phẩm từ chuyên gia lọc nước minh đức

Cảm nhận về sản phẩm

Cảm nhận về sản phẩm và dịch vụ từ một trong các khách hàng của chúng tôi

Kiểm tra định kỳ sản phẩm

Chuyên gia lọc nước và bộ phận kiểm tra định kỳ đi thăm hỏi và kiểm tra sản phẩm hàng tháng

Gia đình anh Nguyễn Khắc Vinh
Đ/c: Chung cư Vicentra, P.Quang Trung, Tp.Vinh

khách hàng - điểm giao nhận bảo hành

Khách hàng tại Nghệ An

Điểm giao nhận bảo hành và Khách hàng tại Nghệ An

Khách hàng tại Hà Tĩnh

Điểm giao nhận bảo hành và Khách hàng tại Hà Tĩnh